פרוגרמות לצורכי ציבור

מה אנחנו מציעים

תכנון שירותים לצרכי הציבור (פרוגרמה) הוא תחום מומחיות מובחן בתוך שדה התכנון המרחבי.

אנו מתמחים במענה לצרכים מורכבים של תכנון במציאות של חוסר בקרקע, תוך הטמעה של ידע וכלים חדשניים לעירוב שימושים.
בתכנון הפרוגרמתי שלנו, נתונים כמותיים-סטטיסטים מוטמעים בתוך הקשר חברתי ומרחבי פרטני.