שיתופי פעולה מונציפאליים ואזוריים

מה אנחנו מציעים

ויאפלן מתמחה בקידום יוזמות ואסטרטגיות לאיגום משאבים ברמות מוניצפליות ואזוריות. אנו מאמינים כי באמצעות שיתופי פעולה בנושאים שונים, בין רשויות מקומיות ובתוך רשויות מקומיות, ניתן לקדם את מצבן של שכונות וערים, להוביל מהליכים מערכתיים נרחבים ולהתמודד עם אתגרים חברתיים וכלכליים בצורה טובה יותר.
חלק מהניסיון שלנו הינו בסיוע בבניית האשכולות האזוריים של משרד הפנים, במרכזו סיוע בפיתוח גופים אזוריים (ולא רק עירוניים) שיאפשרו התייעלות ואפקטיביות כלכלית ותכנונית על מנת לפתח את האזור כולו.