תחזיות דמוגרפית

מה אנחנו מציעים

VIAPLAN עוסקת בתכנון חברתי המתמקד במרחב הציבורי ובהערכות המערכת המוניציפאלית לשינויים דמוגרפים, תפקודיים המאפיינים צמיחה ופיתוח. בכלל זה מתמחה בדמוגרפיה ואוכלוסייה ובמערך שירותי הציבור על פי אמות מידה פרוגרמתיים, איכותיים ותפקודיים. תחזית דמוגרפית ופרוגרמה לשירותי ומבני ציבור וחינוך הם כלי הכרחי לקבלת החלטות בהערכות עתידית, הן מבחינת משאבים והקצאה פיזית והן כחלק ממערך שיקולים חינוכיים פדגוגיים. 

בניית תחזית דמוגרפית מורכבת ממרכיבי ביקוש (תחזית דמוגרפית) ומרכיבי היצע, הכוללים ניתוח קיים של ההיצע (מצאי השירותים והמבנים, תפוסה, מצב פיזי) והמלצות הפרוגרמה להגדלת ההיצע על-פי היקף, פרישה ושיקולי איכות במיקום. 

בעבודתנו אנו ידועים להפעיל כלי עבודה חדשניים בתחום המיפוי והניתוח המרחבי, בניהם space syntax  הבוחן רמת מרכזיות של מגרשים לצרכי ציבור ובהתאם מתאימים את שימושי הקרקע הרצויים לכלל שירותי החינוך. כמו כן, פיתחנו כלי אקסל גמיש פשוט ונגיש לחיזוי דמוגרפי ולהערכת צרכים לשירותי ציבורי לצורך עדכון שוטף וקבלת תמונת מצב וחיזוי בכל נקודת זמן.