שיתוף והשתתפות ציבור בתכנון

מה אנחנו מציעים

השתתפות הציבור בתכנון

השתתפות הציבור בתכנון הוא תהליך בו האנשים המושפעים מתוכנית מסוימת, מיודעים לגביה מאלו המובילים אותה, ומביעים את עמדותיהם וצרכיהם ביחס למרחב המתוכנן.

ויאפלן מובילה שיתופי ציבור בתכנון בעשור האחרון בצורה אינטנסיבית, ופועלת על פי מתודות מתווי שיתוף מגוונים המותאמים לפרויקטים השונים אותם פיתחנו במהלך השנים. מתודות יחודיות אלו, נוצרו על מנת לתווך בין גורמי העניין השונים, לאסוף בסיסי ידע רבים כמצע לקבלת החלטות לגבי עתיד התושבים ולאפשר לצוות התכנון להטמיע נושאים אלו בתכניות העתידות.

תהליך השיתוף מתחיל מלמידת הפרויקט המוצע, המקום ופרופיל התושבים ובעלי העניין, ולאחריו אנו בונים מתווה שיתוף ייחודי מותאם לפרויקט. הידע הנצבר משמש אותנו למיפוי ובניית בסיס נתונים ולגיבוש מדיניות תכנון חברתית ונספחים חברתיים כחלק מתהליכי תכנון בכלל, ותהליכי התחדשות עירונית בפרט, בהם אנו מטמיעים תובנות מהליכי שיתוף הציבור ליישום מיטבי של התהליך.

ויאפלן מרחיבה את טכניקת השיתוף ההמוני המבוסס על אולם גדול המכנס אנשים בעלי מכנה משותף מצומצם ומתבססת על עבודה קבוצתית, מעגלים לפני נושאים, לפי אזורים גאוגרפיים בעיר ושכונה, מאפיינים מאחדים – על מנת ליצר תהליך ובו מגיעים יחד להסכמות.

השירותים שלנו כוללים:

  • מפגשי שיתוף ציבור נושאיים
  • ליווי רשויות בממשק עם תושבים בתהליכים אסטרטגיים
  • הנחיה וריכוז של פורומים רב-מגזריים לשיתופי פעולה
  • חיזוק האוכלוסייה המקומית ועיצוב תהליכי תכנון עם קהילה

שולחנות עגולים משמשים אותנו לדיונים והבהרות בנושאים שנויים במחלוקת על מנת להיטיב לשמוע ולהקשיב את המשתתפים ולעודד השתתפות פעילה.

קבוצת מומחים מאפשרת למידה הדדית ופתיחת דיון מעמיק על ידע רב תחומי שהמומחים השונים המתקבצים יחד יכולים לתרום. תושבים מומחים או מומחים חיצוניים, משמשים כקבוצה מתמחה התורמת מהידע שלה ומאפשרת לציבור לקבל החלטות על סמך ידע נוסף, המגיע לאו דווקא מקבוצת מתכנני הפרויקט השונים.

פורום פעילים מאפשר לקבל נקודות מבט נוספות על מקום הפרויקט מתוך ידע ייחודי שנצבר על ידי אנשים הקרובים לקהילה ותורמים לה.

קפה קהילה מתרחש במבנה ציבורי או במרחב ציבורי פתוח בשכונה ומשמש כמקום בו נוכל באופן בלתי אמצעי להיפגש עם תושבים שאינם מגיעים בדרך כלל אל אירועים מאורגנים. בית הקפה הינו מקום מזמין בו אנו משוחחים על תושבים ושומעים את דעתם.

סקרים הינם שיטה נוספת להגיע אל ציבור שאינו מגיע לאירועים של שיתוף ציבור, פעמים רבות של אוכלוסייה מבוגרת ושל בעלי מוגבלויות. באמצעות סקרים מבית לבית או בגנים ציבוריים נוסף לנו  נדבך חשוב של ידע התורם להיבטים חברתיים של תכנון.