תערוכות והנגשת מידע תכנוני

מה אנחנו מציעים

הנגשת מידע תכנוני

תהליכי תכנון רבים אינן נגישים ושקופים מספיק לציבור, והציבור לא יכול להשתמש במידע שכן קיים ביעילות. מחקר שפורסם בשנת 2020 ע"י מתכנן הערים ג'סי פוקס (דוקטורנט באונ' ת"א) מצא כי 65% מהמידע על תכנון ובניה אינו נגיש לציבור.

לכתבה המלאה באתר "כלכליסט"

ויאפלן נמצאת בראש החנית של התכנון החברתי, בתחום הנגשת מידע תכנוני בהיר וברור לקהלי היעד השונים. לבד מכך שחלק מהמידע אינו זמין לקהל, גם המידע הזמין פעמים רבות נכתב בשפה תכנונית-פנימית, ולא מובן לכל הקהלים אשר מידע זה נוגע לחייהם ממש.

לכן, אנו רואים חשיבות ראשונה במעלה בהנגשה שקופה וברורה של מידע, באופן ויזואלי צבעוני ובולט לעין, בדרכים שונות ובשפות שונות – ואנחנו עושים זאת בתכניות שונות של התחדשות עירונית כבר היום.

מבין שירותינו:

  • הכנת פרסומים לידוע תושבים, בהתאם לחוק התכנון והבניה, העומדים בכל התקנים והמחויבות, אך באופן ברור, צבעוני ונגישים יותר לקהל, בצירוף פרטי קשר לתושב וקוד QR לסריקה פשוטה לצפיה במצגת התכנית.
  • פישוט של מידע מורכב ועקרונות תכנון מרכזיים והפיכתם לקריאים עבור כלל התושבים.
  • הכנת מפות פשוטות ואינטואיטיביות להבנה של תכניות, שינויים, התנגדויות ועוד.
  • הנגשת מידע בשפות שונות, בשל החשיבות של הבנת התכנית עבור אלו שאינם דוברי עברית בשפת אמם.


תערוכות תכנון

אחד המתודות שפיתחנו על מנת להנגיש מידע תכנוני לקהל הרחב, הן כחלק מיידוע והסברה לציבור, והן כדרך לשתף את הציבור בתכנון ולשמוע את צרכיו ודעתו, הוא יצירה של תערוכות תכנון, בהם מודפסות קאפות גדולות עם מידע תכנוני ברור וויזואלי. בדרך כלל תערוכות אלו מבוצעות במסגרת מפגשי תושבים, ולצידם עומדים יועצים מקצועיים שמסייעים למסתובבים בתערוכה להבין לעומק את המוצג, לשאול שאלות ולשתף בעמדותיהם כלפי התכנון המוצע / הקיים.

 

העבודות שלנו