מידע ותוכן מקצועי

שיתוף ציבור – ותיקים בקצרין

במסגרת תכנית חיים בגיל אנו מקדמים תכנית אב יישובית לאזרחים וותיקים ואוכלוסיית הדור הבא של הוותיקים במועצה המקומית קצרין. הנוכחות היתה מרשימה הגיעו כ- 100

קרא עוד